Dokumenti

Pristup informacijama:

Zahtjev_za pristup informacijama.pdf

Zahtjev za pristup informacijama. doc

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu / ispravak informacije

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Ograničenje prava na pristup informacijama

Pravo na ponovnu uporabu informacija

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Godišnja izvješća o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće o pravo na pristup informacijama za 2023. csv

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2023. pdf

Upitnik za samoprocjenu 2023.g.

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2022. csv

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2022. pdf

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2021. pdf

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2021. csv

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020. pdf

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020. csv

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019. csv

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019. pdf

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018.csv

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018. pdf

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. pdf

Godisnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. csv

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016. pdf

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016.

Godišnje izvjesće za 2015. godinu

Izvješće o potrošnji sredstava u 2024.

Financijski izvještaji:

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana: Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023.g. , Obrazloženje, Opći dio – sažetak računa prihoda i rashoda, Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji – prihodi, Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji (rashodi), Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvoru financiranja (prihodi), Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvoru financiranja (rashodi), Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Posebni dio – izvještaj prema programskoj klasifikaciji, objavljeno 29. ožujka 2024.g.

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2023.g., Bilješke, Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju, HZZO tablice, objavljeno 30. siječnja 2024.

Financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025 – 2026.g. Opći dio – sažetak, Račun prihoda i rashoda, Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, Poseban dio, Obrazloženje, objavljeno 27. prosinca 2023.

Treća izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.g., Sažetak, Račun prihoda i rashoda, Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, Poseban dio , Obrazloženje, objavljeno 27. prosinca 2023.

Druga izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.g., Sažetak, Račun prihoda i rashoda, Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, Poseban dio, Obrazloženje, objavljeno 19. listopada 2023

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana: Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izrvšenju, Obrazloženje, Opći dio – sažetak računa prihoda i rashoda, Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji (prihodi), Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji (rashodi), Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja (prihodi), Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja (rashodi), Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikacij, Posebni dio – izvještaj prema programskoj klasifikaciji, objavljenoi 31. srpnja 2023.

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2023.g., Bilješke, Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju, HZZO tablice, objavljeno 17. srpnja 2023

Prva izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.g., Sažetak, Račun prihoda i rashoda, Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, Poseban dio, Obrazloženje, objavljeno 17. srpnja 2023.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, objašnjenje, objavljeno 31. ožujka 2023.

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2022.g., Bilješke, Sudski sporovi u tijeku, Ovjerena referentna stranica, Potvrda o preuzetom izvještaju, HZZO tablice, objavljeno 6. veljače 2023.

Financijski plan za 2023.g. s projekcijama za 2024 – 2025.g., Opći dio u kunama, Opći dio, Posebni dio-računi 3,4 i 5, Račun prihoda i rashoda-računi 3,4,6 i 7, Računi prema funkcijskoj klasifikaciji, Obrazloženje prijedloga financijskog plana, objavljeno 27. prosinca 2022.

3. Rebalans financijskog plana za 2022., plan, objašnjenje

2. Rebalans financijskog plana za 2022., plan, objašnjenje

Polugodišnjii izvještaj o izvršenju financijskog plana, objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2022.g., Bilješke, Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju, HZZO tablice, objavljeno, 12.7.2022.

1. Rebalans financijskog plana za 2022., plan, objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2021.g, Bilješke, Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju, HZZO tablice, objavljeno 1.2.2022.

Financijski plan za 2022.g. s projekcijama za 2023-2024., Obrazloženje prijedloga financijskog plana

3. Rebalans financijskog plana za 2021., plan, objašnjenje

2. Rebalans financijskog plana za 2021., plan, objašnjenje

Rebalans financijskog plana za 2021., plan, objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2021.g, Bilješke, Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju, HZZO tablice, objavljeno 16.7.2021.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020.g., objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2020.g., Bilješke, Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju, HZZO tablice, objavljeno 3.2.2021.

Financijski plan za 2021.g. s projekcijama za 2022-2023, Obrazloženje prijedloga financijskog plana

4. Rebalans financijskog plana za 2020., plan, objašnjenje

3. Rebalans financijskog plana za 2020., plan, objašnjenje

2. Rebalans financijskog plana za 2020., plan, objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2020., Bilješke, HZZO tablice

1.Rebalans financijskog plana za 2020.g., plan, objašnjenje, objavljeno 16.6.2020.

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2019.g., Bilješke, Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju, HZZO tablice, objavljeno 31. siječnja 2020.g.

Financijski plan za 2020.g. s projekcijama za 2021-2022, Obrazloženje prijedloga financijskog plana, objavljeno 23. prosinca 2019.g

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. g.

5. Rebalans financijskog plana za 2019.g, plan, objašnjenje

4. Rebalans financijskog plana za 2019.g, plan, objašnjenje

3. Rebalans financijskog plana za 2019.g., plan, objašnjenje

2. Rebalans financijskog plana za 2019.g., plan, objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2019.g.
Bilješke, HZZO tablice

1.Rebalans financijskog plana za 2019.g., plan, objašnjenje

Pokazatelj financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2018 g.
Bilješke, HZZO tablice , 
Objavljeno 05. veljače 2019.

Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. – 2021. Obrazloženje prijedloga financijskog plana

Izvršenje financijskog plana za 2018.g

4. Rebalans financijskog plana za 2018.g., plan, objašnjenje

3. Rebalans financijskog plana za 2018., plan, objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2018.g., Bilješke, Potvrda FINA-e o preuzimanju izvještaja, HZZO tablice

2. Rebalans financijskog plana za 2018.,  plan, objašnjenje

1. Rebalans financijskog plana za 2018., plan, objašnjenje

Izmjena plana decentraliziranih sredstava za 2018.g. Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju izmjena

Plan decentraliziranih sredstava za 2018.g, Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju

Financijsko izvješće za 2017.g., Dodatne tablice uz bilancu, Bilješke, Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju,   objavljeno 06. veljače 2018.g. Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju -ispravak

HZZO tablice za razdoblje siječanj – prosinac 2017. g.

Financijski plan za 2018. s projekcije za 2019.-2020., Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2018.-2020.

Financijski plan i rebalans financijskog plana za 2017.g., objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2017. g. (Referentna stranaPR-RASObvezeBilješke uz PR-RASBilješke uz obveze)

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2016.g. (Referentna stranica, PR RAS, RAS funkcijski, P VRIO, Obveze, Dodatne tablice, Bilješke uz obrasce za 2016.g.)

Financijski plan za 2017., projekcije za 2018. – 2019., Obrazloženje prijedloga financijskog plana

Financijski plan i rebalans financijskog plana za 2016. g., objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2016. g. (Referentna str., PR-RAS, Obveze, Bilješke uz obrazac PR-RAS, Bilješke uz obveze)

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2015.g (FINA, Tablice uz obvezne Bilješke)

Financijski plan za 2016., projekcije za 2017.-2018.

Financijski plan i rebalans (2.) financijskog plana za 2015.

Financijski plan i rebalans (1.) financijskog plana za 2015.

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2015.

Financijski plan za 2015,. projekcije za 2016-2017.

Izvješće o radu za 2014.g

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2014.g (FINA; Obveze; Tablice uz obvezne Bilješke; HZZO)

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2014.

Financijski plan i rebalans za 2014.

Financijski plan za 2014., projekcije za 2015.-2016.

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2013.g (FINA; Obveze; Tablice uz obvezne Biljeske; HZZO)

Financijski plan i rebalans financijskog plana za 2013.

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2013.

Financijski plan za 2013.,projekcije za 2014.-2015.

Ostalo:

Plan rada za 2024. godinu

Plan rada za 2023. godinu

Izvješće o radu za 2022. godinu

Plan rada za 2022. godinu

Izvješće o radu za 2021. godinu

Plan rada za 2021. godinu

Izvješće o radu za 2020. godinu

Plan rada za 2020. godinu

Izvješće o radu za 2019. godinu

Plan rada za 2019. godinu

Izvješće o radu za 2018. godinu

Plan rada za 2018. godinu

Izvješće o radu za 2017. godinu

Plan rada za 2017. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Plan rada za 2016. godinu

Izvješće o radu za 2015. godinu

Poziv za 41. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 40. sjednicu Upravnog vijeća

Odluka upravnog vijeća o prihvaćanju decentraliziranih sredstava za 2017. godinu

Odluka upravnog vijeća o prenamjeni decentraliziranih sredstava za 2017. godinu

Zaključci sa sjednica Upravnog vijeća za 2017. godinu

Odluka Upravnog vijeća o prenamjeni decentraliziranih sredstava za 2016. godinu

Zaključci sa sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 20. sjednicu Upravnog vijeća 28.3.2023.

Poziv na 21. sjednicu Upravnog vijeća 20.4.2023.

Poziv na 22. sjednicu Upravnog vijeća 18.5.2023.

Poziv na 23. e-sjednicu Upravnog vijeća 26.5.2023.

Poziv na 24. sjednicu Upravnog vijeća 20.6.2023.

Zaključci sa sjednica Upravnog vijeća 2023.

Interni akti

Odluka o proceduri izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Odluka o proceduri blagajničkog poslovanja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proceduri stvaranja ugovornih obveza

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proceduri zaprimanja računa

Procedura naplate prihoda Poliklinike za bolesti dišnog sustava

Procedura zaprimanja računa u Poliklinici za bolesti dišnog sustava

Procedura stvaranja ugovornih obveza Poliklinike za bolesti dišnog sustava

Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Sistematizacija radnih mjesta

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu rada

Izmjene i dopune Statuta Poliklinike za bolesti dišnog sustava 2023.g

Statut Poliklinike, pročišćeni tekst 2021.g

Statut Poliklinike

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu 2023.