(1712)

Poliklinika za bolesti dišnog sustava, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, ravnateljstvo tel./telefaks: 3776-043, centrala tel.: 3776-044, e-pošta: polipulmo@zg.t-com.hr objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

1. liječnik specijalist pneumoftizeolog ili internist – pulmolog (jedan izvršitelj)

Stručni uvjeti: VSS, medicinski fakultet, specijalizacija iz pneumoftizeologije ili interne medicine – pulmologije

2. prvostupnik sestrinstva (dva izvršitelja).

Stručni uvjeti:

– VŠS zdravstvenog smjera – prvostupnik sestrinstva

– jedna godina radnog iskustva

3. medicinska sestra/tehničar (jedan izvršitelj za ambulantu u Velikoj Gorici).

Stručni uvjeti:

– SSS zdravstvenog smjera – medicinska sestra/tehničar

– jedna godina radnog iskustva.

Prijavi za radna mjesta od 1. do 3. treba priložiti:

– kratak životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjeren preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– preslik diplome o završenom stručnom obrazovanju

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– preslik odobrenja za samostalan rad.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prednost u zapošljavanju imaju osobe sa stažom u pulmologiji.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s uvjetom probnog rada od tri mjeseca.

Prijava sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Poliklinika za bolesti dišnog sustava, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, s naznakom: »Natječaj za radno mjesto _________.«

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poliklinika ima pravo ne izabrati kandidata.

O rezultatima izbora podnositelji prijava bit će pisano obaviješteni.

Poliklinika za bolesti
dišnog sustava, Zagreb