Dokumenti

Pristup informacijama:

Zahtjev_za pristup informacijama.pdf

Zahtjev za pristup informacijama. doc

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu / ispravak informacije

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Ograničenje prava na pristup informacijama

Pravo na ponovnu uporabu informacija

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019. csv

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019. pdf

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018.csv

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018. pdf

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. pdf

Godisnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. csv

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016. pdf

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016.

Godišnje izvjesće za 2015. godinu

Financijski izvještaji:

1.Rebalans financijskog plana za 2020.g., plan, objašnjenje, objavljeno 16.6.2020.

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2019.g., Bilješke, Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju, HZZO tablice, objavljeno 31. siječnja 2020.g.

Financijski plan za 2020.g. s projekcijama za 2021-2022, Obrazloženje prijedloga financijskog plana, objavljeno 23. prosinca 2019.g

5. Rebalans financijskog plana za 2019.g, plan, objašnjenje

4. Rebalans financijskog plana za 2019.g, plan, objašnjenje

3. Rebalans financijskog plana za 2019.g., plan, objašnjenje

2. Rebalans financijskog plana za 2019.g., plan, objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2019.g.
Bilješke, HZZO tablice

1.Rebalans financijskog plana za 2019.g., plan, objašnjenje

Pokazatelj financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2018 g.
Bilješke, HZZO tablice , 
Objavljeno 05. veljače 2019.

Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. – 2021. Obrazloženje prijedloga financijskog plana

4. Rebalans financijskog plana za 2018.g., plan, objašnjenje

3. Rebalans financijskog plana za 2018., plan, objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2018.g., Bilješke, Potvrda FINA-e o preuzimanju izvještaja, HZZO tablice

2. Rebalans financijskog plana za 2018.,  plan, objašnjenje

1. Rebalans financijskog plana za 2018., plan, objašnjenje

Izmjena plana decentraliziranih sredstava za 2018.g. Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju izmjena

Plan decentraliziranih sredstava za 2018.g, Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju

Financijsko izvješće za 2017.g., Dodatne tablice uz bilancu, Bilješke, Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju,   objavljeno 06. veljače 2018.g. Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju -ispravak

HZZO tablice za razdoblje siječanj – prosinac 2017. g.

Financijski plan za 2018. s projekcije za 2019.-2020., Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2018.-2020.

Financijski plan i rebalans financijskog plana za 2017.g., objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2017. g. (Referentna stranaPR-RASObvezeBilješke uz PR-RASBilješke uz obveze)

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2016.g. (Referentna stranica, PR RAS, RAS funkcijski, P VRIO, Obveze, Dodatne tablice, Bilješke uz obrasce za 2016.g.)

Financijski plan za 2017., projekcije za 2018. – 2019., Obrazloženje prijedloga financijskog plana

Financijski plan i rebalans financijskog plana za 2016. g., objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2016. g. (Referentna str., PR-RAS, Obveze, Bilješke uz obrazac PR-RAS, Bilješke uz obveze)

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2015.g (FINA, Tablice uz obvezne Bilješke)

Financijski plan za 2016., projekcije za 2017.-2018.

Financijski plan i rebalans (2.) financijskog plana za 2015.

Financijski plan i rebalans (1.) financijskog plana za 2015.

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2015.

Financijski plan za 2015,. projekcije za 2016-2017.

Izvješće o radu za 2014.g

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2014.g (FINA; Obveze; Tablice uz obvezne Bilješke; HZZO)

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2014.

Financijski plan i rebalans za 2014.

Financijski plan za 2014., projekcije za 2015.-2016.

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2013.g (FINA; Obveze; Tablice uz obvezne Biljeske; HZZO)

Financijski plan i rebalans financijskog plana za 2013.

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2013.

Financijski plan za 2013.,projekcije za 2014.-2015.

Ostalo:

Plan rada za 2019. godinu

Izvješće o radu za 2018. godinu

Plan rada za 2018. godinu

Izvješće o radu za 2017. godinu

Plan rada za 2017. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Plan rada za 2016. godinu

Izvješće o radu za 2015. godinu

Poziv za 41. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 40. sjednicu Upravnog vijeća

Odluka upravnog vijeća o prihvaćanju decentraliziranih sredstava za 2017. godinu

Odluka upravnog vijeća o prenamjeni decentraliziranih sredstava za 2017. godinu

Zaključci sa sjednica Upravnog vijeća za 2017. godinu

Odluka Upravnog vijeća o prenamjeni decentraliziranih sredstava za 2016. godinu

Zaključci sa sjednica Upravnog vijeća

Interni akti

Odluka o proceduri izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Odluka o proceduri blagajničkog poslovanja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proceduri stvaranja ugovornih obveza

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proceduri zaprimanja računa

Procedura naplate prihoda Poliklinike za bolesti dišnog sustava

Procedura zaprimanja računa u Poliklinici za bolesti dišnog sustava

Procedura stvaranja ugovornih obveza Poliklinike za bolesti dišnog sustava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Sistematizacija radnih mjesta

Statut Poliklinike

Pravilnik o radu