Dokumenti

Pristup informacijama:

Zahtjev_za pristup informacijama.pdf

Zahtjev_za pristup informacijama.doc

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Ograničenje prava na pristup informacijama

Pravo na ponovnu uporabu informacija

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018.csv

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018. pdf

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. pdf

Godisnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. csv

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016. pdf

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016.

Godišnje izvjesće za 2015. godinu

Financijski izvještaji:

3. Rebalans financijskog plana za 2019.g., plan, objašnjenje

2. Rebalans financijskog plana za 2019.g., plan, objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2019.g.
Bilješke, HZZO tablice

1.Rebalans financijskog plana za 2019.g., plan, objašnjenje

Pokazatelj financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2018 g.
Bilješke, HZZO tablice , 
Objavljeno 05. veljače 2019.

Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. – 2021. Obrazloženje prijedloga financijskog plana

4. Rebalans financijskog plana za 2018.g., plan, objašnjenje

3. Rebalans financijskog plana za 2018., plan, objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2018.g., Bilješke, Potvrda FINA-e o preuzimanju izvještaja, HZZO tablice

2. Rebalans financijskog plana za 2018.,  plan, objašnjenje

1. Rebalans financijskog plana za 2018., plan, objašnjenje

Izmjena plana decentraliziranih sredstava za 2018.g. Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju izmjena

Plan decentraliziranih sredstava za 2018.g, Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju

Financijsko izvješće za 2017. g., Dodatne tablice uz bilancu, Bilješke, Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju,  objavljeno 06. veljače 2018.g.

HZZO tablice za razdoblje siječanj – prosinac 2017. g.

Financijski plan za 2018. s projekcije za 2019.-2020., Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2018.-2020.

Financijski plan i rebalans financijskog plana za 2017.g., objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2017. g. (Referentna stranaPR-RASObvezeBilješke uz PR-RASBilješke uz obveze)

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2016.g. (Referentna stranica, PR RAS, RAS funkcijski, P VRIO, Obveze, Dodatne tablice, Bilješke uz obrasce za 2016.g.)

Financijski plan za 2017., projekcije za 2018. – 2019., Obrazloženje prijedloga financijskog plana

Financijski plan i rebalans financijskog plana za 2016. g., objašnjenje

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2016. g. (Referentna str., PR-RAS, Obveze, Bilješke uz obrazac PR-RAS, Bilješke uz obveze)

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2015.g (FINA, Tablice uz obvezne Bilješke)

Financijski plan za 2016., projekcije za 2017.-2018.

Financijski plan i rebalans (2.) financijskog plana za 2015.

Financijski plan i rebalans (1.) financijskog plana za 2015.

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2015.

Financijski plan za 2015,. projekcije za 2016-2017.

Izvješće o radu za 2014.g

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2014.g (FINA; Obveze; Tablice uz obvezne Bilješke; HZZO)

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2014.

Financijski plan i rebalans za 2014.

Financijski plan za 2014., projekcije za 2015.-2016.

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2013.g (FINA; Obveze; Tablice uz obvezne Biljeske; HZZO)

Financijski plan i rebalans financijskog plana za 2013.

Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2013.

Financijski plan za 2013.,projekcije za 2014.-2015.

Ostalo:

Plan rada za 2019. godinu

Izvješće o radu za 2018. godinu

Plan rada za 2018. godinu

Izvješće o radu za 2017. godinu

Plan rada za 2017. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Plan rada za 2016. godinu

Izvješće o radu za 2015. godinu

Poziv za 41. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 40. sjednicu Upravnog vijeća

Odluka upravnog vijeća o prihvaćanju decentraliziranih sredstava za 2017. godinu

Odluka upravnog vijeća o prenamjeni decentraliziranih sredstava za 2017. godinu

Zaključci sa sjednica Upravnog vijeća za 2017. godinu

Odluka Upravnog vijeća o prenamjeni decentraliziranih sredstava za 2016. godinu

Zaključci sa sjednica Upravnog vijeća

Interni akti

Procedura naplate prihoda Poliklinike za bolesti dišnog sustava

Procedura zaprimanja računa u Poliklinici za bolesti dišnog sustava

Procedura stvaranja ugovornih obveza Poliklinike za bolesti dišnog sustava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Sistematizacija radnih mjesta

Statut Poliklinike

Pravilnik o radu